قم، خیابان معلم، مجتمع ناشران، زیرزمین، واحد B35 و B36
نشانی ایمیل: darkoobprinting@gmail.com تلفن تماس : 09126531012, 09193574757, 09902503070, 09902503080 ,02537835256